Karakter van de Bouvier
  Links
Karakter van de Bouvier

Bouviers zijn echte huis- en gezinshonden

Hierbij mijn visie over het karakter van een bouvier ?

Men kan spreken op verschillende manieren over het karakter van een bouvier. Meestal praten we over de geaardheid van de hond hoe deze zich gedraagt tijdens verschillende fasen en gebeurtenissen tijdens zijn leven.

Er zijn verschillende dingen die het karakter van een hond bepalen. Het milieu waar de bouvier in opgroeit, de belevenissen van de bouvier tijdens de eerste periode van zijn leven, hoe de bouvier samenleeft en de manier waarop zijn roedel hem behandeld (zijn baasje en de andere bouviers). Toch heeft volgens mijn bescheiden mening de erfelijke factor een grote, zoniet dé grootste invloed op het gedrag van de bouvier.Ik ga ervan uit dat we hier praten over een bouvierpup die gekocht wordt tussen 6 en 8 weken, en dat de bouvierpups geboren zijn in een kennel waar hygiëne en aandacht voor de honden hoog in het vaandel worden gedragen. Hou ook rekening met de stambomen (enkel de maatschappij Sint Hubertus geeft officiële, internationaal erkende stambomen af) en of de fokker lid is van een rasclub (in dit geval De Belgische bouvierclub, De Vlaamse Koehond, De Nederlandse bouvierclub).
Hondenfokkers die tewerk gaan als Hondenfabrieken en allerlei rassen aanbieden zijn voor elke echte hondenliefhebber taboe !

Een stabiele vader en moeder zijn een pluspunt voor een bouvier. Daar moet de koper zich hiervan vergewissen. Merkt men dat een pup zich vreemd gedraagt (bvb. angst, agressiviteit ...) dan is dat voor het grootste deel te wijten aan het genetisch materiaal dat hij van nature gekregen heeft. Men kan dan allerlei therapeutische ingrepen gaan doen maar van inborst blijft deze hond dezelfde. De eigenaars gaan zich bezighouden met de hond naar publieke plaatsen te gaan (markten en winkelstraten), naar clubs te gaan enzovoort. Het gedrag kan wel verbeteren maar in wezen blijft de hond identiek als voorheen en vroeg of laat komt zijn ware aard weer naar boven.
De boodschap is dus goed de nest bouvierpups te observeren voordat je een keuze maakt en is er naar jouw mening geen geschikte pup bij moet je dat ook durven zeggen. Je zadelt je trouwens op met een dier voor laat ons zeggen 10 jaar.

Hier komt de verantwoordelijkheid van de fokker aan de orde. Indien er gemerkt wordt dat de fokdieren verschijnselen vertonen die niet gewenst zijn moet er gewoon niet mee gefokt worden. Maar hier speelt natuurlijk het financiële aspect ook een rol. Toch zal een fokker die naar eer en geweten fokt zijn dieren regelmatig laten keuren en testen op evenementen die door de officiële instanties georganiseerd worden.Als mensen later merken dat de bouvier niet is wat hij zou moeten zijn, en ze verwittigen de fokker dan zullen malafide fokkers dikwijls de bal terugkaatsen. Mensen zullen verweten worden dat de hond niet genoeg buitenkomt, of dat hij verkeerd behandeld is en dergelijke meer. De boodschap is dus kritisch zijn bij het bezoek aan een fokker. Vraag of je de ouderdieren eens mag bekijken of zelfs aanraken. Ook een werkhond of africhtinghond moet sociaal en stabiel zijn. Indien de baas erbij is moet deze hond te benaderen en aan te halen zijn. Dikwijls loopt er wel een paradehond rond die als voorbeeld dienst doet maar met de pups dikwijls niks te maken heeft. Deze paradehond is dikwijls een lamme goedzak die de taak heeft als voorbeeld te dienen en de verkoop te stimuleren. Want iedereen wil toch zo'n hond, nietwaar? Vraag ook naar referentieadressen van bouviereigenaars uit je eigen buurt die honden van de fokker hebben, informeer bij bouvierclubs enzovoort.

Als je dus goed gekozen hebt en je bouvierpup heeft alle kwaliteiten om een goede hond te zijn rolt de bal in jouw kamp. Jij moet nu zelf zorgen dat het kleine dikkerdje uitgroeit tot een flinke knaap. Een bouvier zal een rustige, eerlijke, speelse en aanhankelijke hond zijn die echter wel niet op vreemden gesteld is en een goede waaklust heeft. Toch zal de modale bouvier niet direct tot bijten of aanvallen overgaan wanneer iemand in zijn buurt of territorium komt.
Er zijn bouviers die dat wel doen maar dan moet je een hond zoeken uit pure werklijnen. Hierover verder meer informatie. De bouviers hierboven beschreven kunnen prima werk leveren in de gehoorzaamheidsprogramma's en sommigen zijn zelfs geschikt om een eerder licht africhtingprogramma te volbrengen. (bvb. CQN - selectie - IPO 1)

Om een gezonde pup met een goede aanleg op te voeden bestaan er veel boeken.
Hiervoor verwijs ik dus naar aangepaste lectuur.

Bekijk ook onze rubrieken over ‘Showhonden’ of ‘Werkhonden’.

Design by Het Fotohuis | Privacy